Ošetrenia

Záchovná stomatológia

Ako už samotný názov napovedá, hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub napr. kazom alebo úrazom zachrániť. V prípade ľahšieho poškodenia nezasahujúceho nervový systém zubu, možno takéto defekty riešiť výplňou(plombou).Druh výplne je stanovený individuálne na základe vyhodnotenia všetkých špecifík, tiež podľa priania pacienta a vždy s ohľadom na výslednú estetiku a trvácnosť ošetrenia. Použitím estetických materiálov sa snažíme zub zrekonštruovať do pôvodného prirodzeného tvaru. Preparácia kazu sa striktne obmedzuje na postihnutú časť zubu, snahou je čo najviac šetriť nepoškodené zubné tkanivá.

Ak sa jedná o poškodenie väčšieho rozsahu zasahujúce nervový systém zubu, je nutná liečba koreňových kanálikov (endodoncia),v ktorých sa postihnutý nerv nachádza.

Všetky zákroky sú na prianie pacienta vykonávané bezbolestne a šetrne v miestnom znecitlivení s ohľadom na individuálny prístup ku každému pacientovi.

Každý zub je špecifický a stupeň ochorenia vyžaduje daný druh liečby. Niekedy je možností viac a na základe konzultácie zvolíme najoptimálnejší spôsob ošetrenia pre Vás.