Ošetrenia

PROTETIKA

Protetické náhrady umožňujú   nahradiť chýbajúce zuby  alebo chýbajúcu časť zubu, vylepšiť jeho tvar,  farbu, prípadne sklon zubu. U rozsiahlych rekonštrukcií chrupu je možné upraviť výšku a typ zhryzu.

Starostlivo zostavený liečebný plán je v našej ambulancii vždy navrhnutý s ohľadom na konkrétneho pacienta a to s maximálnym dôrazom na estetiku a dlhodobú funkčnosť zubných náhrad.

Korunky

Korunkou nahrádzame rozsiahly defekt zubu, zub  je prekrytý v celom rozsahu. Je voľbou ošetrenia v situáciách, kedy už nie je možné zhotovenie výplne, inlaye príp. onlaye, a  to pre rozsiahlu stratu zubných tkanív.

Fazety

Keramická fazeta je tenký plátok keramiky,ktorým môžeme meniť tvar, farbu a postavenie jedného zubu, alebo  nimi môžeme modifikovať celý úsmev. Funkčne a pocitovo je fazeta rovnaká ako vlastný zub a voľným okom je nerozpoznateľná. Cementuje sa na jemne obrúsenú plochu predných zubov. Fazetami je možné vylepšiť tvar, drobné nerovnosti na povrchu zubu ,farbu, a to pri minimálnom zásahu do štruktúry zubu (0,5-1 mm).

Mostíky

Mostíky predstavujú riešenie náhrady jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov .V tomto prípade sa obrúsia vedľajšie zuby susediace s chýbajúcim zubom, zhotovia sa odtlačky, na základe ktorých zubný technik zhotoví náhradu, ktorá sa pevne nacementuje na obrúsené zuby.

Inlay, onlay

Jedná sa o keramické alebo kompozitné náhrady, ktoré rekonštruujú rozsiahlejšie defekty zadných zubov. Predstavujú plynulý prechod medzi ošetrením zubu jednoduchou výplňou a ošetrením zubu korunkou. Sú vhodnou variantou k rozsiahlym amalgámovým výplniam.

Snímateľné náhrady

V prípadoch, kedy nie je možné zhotovenie fixnej náhrady zubov, je nutné zhotoviť snímateľnú náhradu, ktorá sa uchytáva na zostávajúce zuby rôznym mechanizmom. Volíme také riešenie, ktoré zabezpečí stabilitu náhrady  pri používaní, komfort a estetiku pre pacienta.