Ošetrenia

Endodoncia

K ošetreniu koreňových kanálikov pristupujeme pri komplikáciách zubného kazu, zápale zubnej drene,  pri náleze zápalového ložiska pod koreňom zuba, prípadne pri príprave zuba na protetické ošetrenie. Toto ošetrenie má pre ďalší osud a celkové ošetrenie zubu veľký význam.

Samotné ošetrenie spočíva v dôkladnom vyčistení koreňových kanálikov, odstránení zapálených, infikovaných tkanív zo zubu, preliečení dezinfekčnou liečivou vložkou a v ich hermetickom vyplnení. Len takto utesnený koreňový

kanálik zabráni ďalšiemu prieniku baktérií zo zubu do okolitých tkanív, a teda vzniku komplikácií ako je zápal v kosti v oblasti hrotu koreňa a ďalším závažným stavom ako sú napr. cysty či pretrvávajúce bolesti.

Ide o náročné ošetrenie, ktoré je potrebné vykonať čo najdôkladnejšie k zabráneniu ďalších možných komplikácií. Po takomto ošetrení je možné zub ošetriť výplňou alebo korunkou bez nutnosti daný zub extrahovať.