CenníK

Cenník výkonov je zverejnený v priestoroch našej ambulancie. Na požiadanie Vám radi poskytneme akékoľvek doplnkové informácie.

Pri komplikovanejších výkonoch je samozrejmosťou predbežná cenová kalkulácia.

Naša zubná ambulancia spolupracuje so všetkými zdravotnými poisťovňami. Poisťovne čiastočne uhrádzajú niektoré stomatologické výkony, čím sa Vaše ošetrenie zbytočne nepredražuje. Podmienkou je registrácia pacienta v našej ambulancii a vykonaná preventívna prehliadka za predchádzajúci kalendárny rok.