Ošetrenia

Vstupné vyšetrenie

Vstupné komplexné vyšetrenie v našej ambulancii zahŕňa celkové vyšetrenie chrupu a okolitých tkanív, okrem už klasickej zubnej prehliadky Vás zubný lekár vyšetrí tiež pomocou moderných prístrojov, ako je napr. Diagnodent - laserový vyhľadávač kazu. Pomocou tohto prístroja budú najdené Vaše zubné kazy už v období ich vzniku, teda ešte skôr ako ich je možné zistiť pri bežnom vyšetrení. Diagnodent je prístroj, ktorý využíva metódu laserovej fluorescencie k detekcii zubného kazu skôr, ako sa ho podarí nájsť pomocou zraku, lupy alebo röntgenu. Tento diódový laser odhalí miesta s odvápnenou, zmenenou sklovinou, zuby totiž na pohľad môžu vyzerať úplne neporušené.

Tiež objaví kaz v ťažko prístupných miestach - medzizubných priestoroch. Vyšetrenie je bezbolestné a na výsledky nečakáte.

Samozrejmosťou je RTG vyšetrenie zubov, kde sledujeme nielen stav samotných zubov (skryté kazy, dráždiace, previsnuté výplne), ale aj okolité štruktúry, kosť, skryté zápalové procesy, cysty, apod.

Lekár s Vami analyzuje závery vyšetrenia, berie do úvahy všetky individuálne aspekty pre zostavenie Vášho liečebného plánu. Doporučí Vám rozsah liečby, vrátane časovej náročnosti a finančných nákladov.