Ošetrenia

Estetická stomatológia

K dokonale pravidelnému žiarivému úsmevu vedie mnohokrát náročná cesta cez bielenie, ortodontický aparát (“strojček”), fazety či korunky. Je na nás, aby sme navrhli taký plán liečby, ktorý zodpovedá Vašim požiadavkám a prinesie Vám pocit pekných zubov. Preto každá estetická rekonštrukcia chrupu musí začať predovšetkým podrobnou a zrozumiteľnou diskusiou medzi pacientom a lekárom. Až keď poznáme, aké je prianie pacienta, môžme podľa jeho požiadaviek navrhnúť plán estetickej úpravy zubov.

Prirodzené zuby, ktoré vyzerajú ako celkom zdravé, neopravované, možno dosiahnuť pomocou bielych estetických výplní. V popredí takisto stoja ošetrenia keramickými fazetami, celokeramickými, zirkonoxidovými korunkami, mostíkmi ako aj bielenie zubov.